• bbb

Aktivt kraftfilter

Kondensatorer for aktive effektfiltre er produsert i en rekke typer, størrelser og design. De mest brukte typene er konstruert ved bruk av en metallisert polypropylenfilm mens noen få benytter metallisert polyesterfilm eller papir.

CRE spesialiserte seg på å designe metallisert polypropylenfilmkondensator for APF, SVG, etc.

power factor correction capacitor